Alt CampAiguamurcia
Xiprers del Palau de l'Abat de Santes Creus

Querol
Alzina de la Casa Nova de Bonany
La Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades (web Arbres monumetals, 2020)