Catalunya nordArbres remarquables, visor

Conflent: Prada de Conflent • Prades: Plàtan de Prades (2001)
Fenolleda: El Viver • Lo Vivièr • Le Vivier: Faig de les Fajas d'en Baillette (2014)
Rosselló: Argelers • Argelès-sur-Mer: Palmeres xilenes al jardí de la Villa Saint-Malo (2021)
Òpol i Perellós • Opoul-Périllos: Càdec de les vinyes (2005)


Argelers / Argelès-sur-Mer
Teix de la Ribera de la Maçana o d'Ernest Costa
Imatge PLANTIPODES