TarragonèsConstantí
Plàtans del Mas de Cavaller I, II

la Riera de Gaià
Plàtan de la Plaça de la Riera de Gaià

Vilallonga del Camp
Pi del Baró (ME)
Pi Gros de Mestres
La Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades (web Arbres monumetals, 2020)