Estructuració Estructuracion Estructuración Structuration Structuring
[Recuperació de la web GC-AM 2020]

Fitxa: Conté el nom, la matricula, l’espècie botànica, la declaració de protecció, la situació i les característiques de l’arbre. També hi haurà el mapa de situació i imatges.

L'estat dels arbres s’ha classificat com a:

N: normal, típic, ordinari
     N↓: en procés de decandiment
     ND: en procés de decandiment, acaballes
     N,al: altres estats, explicacions a la FITXA
R: arbret actual procedent de renou (rebrot d'arrel)
M: mort
     MT: mort i tronc encara és dret
     MI: (in situ), mort i en queden restes al lloc
     ME: (ex situ), mort i en queden restes a un altre lloc
     MX: mort i no en queden restes
H: arbre històric (mort)
prev: arbre monumental previst (web CG-AM 2020)
ALTRES: arbres monumentals previstos, històrics, etc.

Les dimensions bàsiques considerades son alçària total (h ), volt de canó (c ) i capçada mitjana (C ) Podeu veure en detall com es prenen les Mesures.
Continua amb unes Notes especifiques referides a l’arbre, Informació cultural i històrica, en alguns casos alguna poesia, cançó, llegenda, etc. especifica de l’Arbre monumental o referida a l’espècie vegetal.

Punts d’interès de la zona organitzats per pobles, municipis i comarques:

     • Arbres singulars més propers (AS): amb la protecció que tenen, si en tenim constància. Classificats: AM, AC, AL, AUC.
à § Arbres Singulars 

     • Alguns punts d’interès de la zona (PI):
        Espais naturals propers parcs naturals, espais del PI.
        Elements des del punt de vista cultural, històric i turístic d'un entorn més o menys ampli de l’arbre.

Quan a les FITXES s’esmenta com a punt d’interès un municipi, i el seu escut municipal conté un arbre o qualsevol altre element botànic, aquest element se cita.
Alguns colors en heràldica: gules = vermell, sable = negre, sinople = verd intens.

Informació complementària: fonts bibliogràfiques diverses (llibres, articles de revistes i diaris, webs, etc.) Per interpretar els codis de les fitxes. [ à Informació complementaria, fonts d'informació]
Finalitza amb una llegenda-glossari multilingüe en català, aranès, espanyol, francès, anglès [ca, aran, es, fr, en] que permet interpretar les característiques esmentades dels Arbres.