Fonts d'informació Hònts d'informacion Fuentes de información Sources d'information Information sources
[Recuperació de la web GC-AM 2020]

En els documents següents podeu trobar referències a llibres, revistes, articles a diaris i revistes, pàgines web i altres referències bibliogràfiques on es pot ampliar informació sobre els arbres monumentals.

1. Arbres monumentals
de Catalunya: Fonts d'informació [PDF]
Arbes monumentaus de Catalonha: Hònts d'informacion
Árboles monumentales de Cataluña: Fuentes de información
Arbres monumentaux de Catalogne: Sources d'information
                         Monumental trees in Catalonia: Information sources2. Arbres monumentals,
Món: Fonts d'informació [PDF]
Arbes monumentaus, Mon: Hònts d'informacion
Árboles monumentales, Mundo: Fuentes de información
Arbres monumentaux, Monde: Sources d'information
                         Monumental trees, World: Information sources

                         Incl.:
                         Arbres: generalitats, simbolisme, curiositats, poemes...
                         Arbes: generalitats, simbolisme, curiositats, poèmes...
                         Árboles: generalidades, simbolismo, curiosidades, poemas...
                         Arbres: généralités, symbolisme, curiosités, poèmes...
                         Trees: generalities, symbolism, curiosities, poems...